کارگاه موفقیت و ثروت

375,000 تومان

کارگاه پنجگانه موفقیت و ثروت ، شامل آموزش ها و مهارت های اصلی جهت موفقیت های فردی و مالی می باشد. این مجموعه کارگاه ها به صورت پنج کلاس نیم روزه همراه با خدمات مشاوره و کوچ اختصاصی می باشد.