دوره جامع موفقیت و رشد فردی

3,000,000 تومان

این دوره شامل هفت ترم آموزشی به مدت 280 روز می باشد که در آن هر یک از هفت سر فصل آموزشی، به مدت چهل روز به صورت تخصصی و غیر حضوری به علاقمندان ارائه می گردد. در این دوره مباحثی همچون قوانین جهان هستی ، رازهای کسب ثروت ، سلامتی و آرامش ، مباحث مربوط به متافیزیک و انرژی ، اعتماد به نفس و عزت نفس ، اصول هدف گذاری و دستیابی به خواسته ها ، تعالی فردی و رشد معنوی و بسیاری از مباحث مرتبط با علم موفقیت مطرح می گردد.