دوره جامع قانون جذب

990,000 تومان

این دوره شامل سی ساعت آموزش تخصصی در خصوص آشنایی ، تسلط و استفاده از قانون جذب می باشد. در این دوره کلیه اطلاعات لازم جهت ایجاد تغییر و تحول در تمامی جنبه های زندگی با استفاده از قانون جذب ارائه می گردد.